Välkommen till Efter Cancern forum!

Här på Efter Cancern forum är vår förhoppning att du skall kunna utbyta erfarenheter med personer i liknande situation som du. Vi tror och hoppas att kontakt med andra och möjlighet att dela tips, tankar och upplevelser kan underlätta vardagen och öka livskvaliteten.

Detta forum är till för dig som drabbats av cancer i nedre delen av buken. Forumet är en del i ett forskningsprojekt och du kommer under registreringsprocessen få mer information kring studien samt frågan om du är intresserad av att delta. Forumet är också ett sätt att informera omvärlden om att dessa problem finns och bidrar till mycket lidande för de människor som drabbas. Forumet är därför även ett sätt att nå ut till en större publik och skapa medvetenhet kring dessa frågor.


Hälsningar,

Teamet bakom Efter Cancern forum

Om Efter Cancern

Efter Cancern är en informationsportal för dig som drabbats av cancer i nedre delen av buken. Här har vi samlat information om symtom som kan uppstå efter avslutad behandling och ger förslag på lösningar som kan komma att förbättra din livskvalité. På sidan finns även ett frågeformulär där du helt anonymt kan ställa dina frågor till våra sjuksköterskor. Vi arbetar löpande med att uppdatera sidan för att täcka alla områden som kan vara relevanta för dig som patient. Du kan även följa oss på Facebook, då får du till exempel uppdateringar om nya texter och artiklar som dyker upp på vår hemsida.

Informationen på hemsidan tar avstamp i forskning och används kliniskt vid Enheten för BäckencancerRehabiliteringen på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Efter Cancern är ett forskningsprojekt med syfte att förbättra och utveckla vården för canceröverlevare som fått onkologisk behandling mot bäckenområdet, ge stöd och bidra till förbättrad livskvalitet genom att stärka egenvården.

Registrera dig

I vilken egenskap är du här?

Redan medlem? Klicka här!